O nás - Hlinatura Hliněné stavitelství

Přejít na obsah

O nás

Stavitelství
O nás
                                                                                                                                                                                                                                               

Naše firma sídlí v oblasti Bílých Karpat, které jsou vnější západní součástí rozsáhlého pohoří Karpaty. Název tohoto pohoří je odvozen od starobylého kořene slova „karp“, jehož význam by se dal přeložit jako kámen nebo skála. Jedná se o oblast,  v níž už od pradávna žili lidé, a můžeme ji považovat za jedno z pravěkých center rozvoje lidské společnosti. Geologicky jsou Karpaty tvořeny převážně vrstvami pískovců a jílovců, v menší míře pak slepenců a vápenců. Staré lidské kultury znaly výborné vlastnosti uvedených materiálů použitelných pro stavění a také je k tomu účelu využívaly.
V oblasti, kde jsem vyrůstal a žiji,  se nachází obrovské množství jílů pod malou vrstvou ornice. Jako chlapec jsem si s jílem rád hrál. Vymodeloval jsem z něj kouli, která po vyschnutí úžasně ztvrdla a byla nesmírně kompaktní. Už tehdy mne napadlo, že by to mohl být vynikající a snadno dostupný stavební materiál. Když mi bylo 15 let a upravovali jsme náš rodinný dům, poprvé jsem se blíže seznámil s nepálenou hlínou v podobě skutečného stavebního materiálu. Přízemí domu bylo vystavěno na kamenné podezdívce z cihel z nepálené hlíny (u nás nazývaných kotovice) omítnutých hliněnou omítkou. Podlahy v domě byly původně také hliněné. Hliněný materiál mi učaroval a toto okouzlení mi zůstalo natrvalo. Stejně srdečný vztah cítím i k dalším přírodním materiálům. Zamýšlel jsem se nad tím, že nám naše přirozené životní prostředí, tedy příroda poskytuje vše nutné pro náš spokojený život, aniž bychom museli složitě a energeticky náročně přetvářet věci přirozeně existující. Rozhodně tím nenabádám k zastavení technologického rozvoje. Ba naopak, je velmi užitečný a patrně nutný pro další správný rozvoj lidského společenství. Jen je třeba náš technologický rozvoj správně směrovat a citlivě využívat. Je třeba respektovat naše původní přirozené prostředí, citlivě ho vnímat, pozorovat ho, učit se od něj a vhodně ho doplňovat. Ne jít proti němu. Příroda je božský, skvěle promyšlený a bezchybně fungující organismus a my lidé jsme jeho součástí. Chovejme se tedy jako členové této báječné rodiny.

S tímto uvědoměním jsme se rozhodli postupně opustit sektor konvenčního „syntetického“ stavebnictví a nabité zkušenosti a naši energii věnovat zdravějšímu přírodnímu stavitelství. Snažíme se navázat na dříve dobře známé tradiční technologie výstavby z přírodních materiálů, z nichž se některé zcela přestaly používat a byly zcela vytlačeny z obecného povědomí. Hlavní náplní naší činnosti je právě stavební použití přírodních materiálů a jejich propagace. Jsou to především stavební technologie využívající jako základní materiál nepálenou hlínu, která upadla v zapomnění nejvíce. Souhrnně nazýváme výstavbu, technologie a techniky práce s nepálenou hlínou hliněným stavebnictvím.  Jsme tedy přírodní stavitelé a propagátoři – hlinaři.


Bohdan Nebesař, člen Sdružení hliněného stavitelství, lektor hliněného stavitelství
Hlinatura
Návrat na obsah