O stavitelství - Hlinatura Hliněné stavitelství

Přejít na obsah

O stavitelství

Stavitelství
Stavitelství
                                                                                                                                                                                                                                               

Po zkušenostech z konvenční výstavby jsme se vrátili v roce 2012 k dávným kořenům, když jsme se rozhodli jít cestou přírodního stavitelství. Využíváme přírodní materiály snadno dostupné a pro člověka vhodné k přímému kontaktu. Hlavními materiály pro naše tvoření jsou nepálená hlína, dřevo, kámen a sláma. V menší míře pak používáme další různé přírodní materiály. Kromě snadné dostupnosti je velkou výhodou zdravotní nezávadnost přírodních materiálů a jejich přirozená pozitivní energie.
Uvedené materiály se dají stavebně používat bez energeticky náročných úprav. Přírodní stavitelství je šetrné k našemu životnímu prostředí, zanechává podstatně nižší ekologickou stopu, než konvenční stavebnictví. Přírodní materiály jsou recyklovatelné bez zátěže životního prostředí. Svým přirozeným energetickým potenciálem vytvářejí vysoce příjemné a harmonické prostředí. Ne nadarmo leží uvedené materiály na povrchu zemském, kde jsou určené ke kontaktu a k používání. Ovládnutím vhodných technologií jejich zpracování se z nich stanou skvělé a nenahraditelné stavební materiály.

Přírodní materiály a příroda vůbec nás inspiruje také po stránce architektonické a estetické. Estetická hodnota přírodních materiálů, povrchů a konstrukcí a jejich příznivý vliv na psychické, mentální a fyzické zdraví člověka jsou zcela nenahraditelné čímkoli jiným. Použitím přírodních materiálů ve vhodných technologiích vedených správným architektonickým cítěním, respektujícím přírodní a energetické zákonitosti, lze vytvořit úžasná stavební díla s neopakovatelnou atmosférou, energií, klimatem a vůní. Staňte se i Vy tím, kdo budete zmíněnou nádheru a harmonii zakoušet ve svých domovech, na pracovištích, ve školách či v jiných prostorách.


Hlinatura
Návrat na obsah