Památkové objekty - Hlinatura Hliněné stavitelství

Přejít na obsah

Památkové objekty

Stavitelství
Památkové objekty
                                                                                                                                                                                                                                               

Díky své orientaci na přírodní stavitelství, především hliněné stavitelství se zabýváme rekonstrukcemi památkových objektů v České republice. Naší snahou je zachování co největší autenticity rekonstruovaných objektů a jejich částí za použití originálních materiálů a původních technologií provádění. Spolupracujeme s památkovými ústavy z různých krajů.
Příkladem je stěhování částí hliněného domu z Oskořínku do Přerova nad Labem a pokračování jeho dostavby ve Skanzenu v Přerově nad Labem. Započaté práce ve Skanzenu pokračují i v letošním roce a provedení vnitřních hliněných a vnějších vápenných omítek v autentickém složení.
Další zajímavé práce připravujeme ve spolupráci s vedením Středočeského Polabského muzea a NPÚ pro střední Čechy, a to provedení originálních hliněných vymazávek roubené části domu z Oskořínku a provedení mlatové hliněné podlahy půdy. Ve spolupráci s vedením skanzenu chystáme na rok 2017 workshop ve formě dne otevřených dveří, na kterém chceme předvést některé technologie hliněného stavitelství.
V letošním roce bychom rádi zahájili pod dohledem NPÚ pro jižní Moravu rekonstrukci hliněné stodoly v Hrubé Vrbce. Tato rekonstrukce bude velmi zajímavá tím, že budou narovnány značně deformované obvodové stěny stodoly vyzděné z hliněných kotovic.
V minulých letech se naše firma podílela na rekonstrukci zámku v Holešově a zámku v Jinošově. V holešovském zámku jsme prováděli interiérové vápenné omítky v suterénu včetně architektonicky zajímavých klenbových stropů. Na zámku v Jinošově jsme provedli kompletní rekonstrukci vnitřních vápenných omítek.
O našich pracích na památkových objektech se více podrobností dozvíte v referencích nebo v blogu našeho webu, kam budou širší informace postupně doplňovány.


Hlinatura
Návrat na obsah